Niet verdwalen in low code en hyperautomation

Chris Vinke, CEO & oprichter GRN Consultancy

Arnaud Disberg, Intelligent Automation Specialist

Ewout Masereeuw, Automation Expert

In ons vakgebied praten we regelmatig met diverse stakeholders over low code en hyperautomation. Meestal zijn dit goede gesprekken, met de juiste intenties, maar vaak ook met onopgemerkte spraakverwarring. Die spraakverwarring komt voort uit verschillende percepties low code en hyperautomation. Het gevolg is dat gemaakte keuzes niet altijd de juiste keuzes blijken te zijn of op de verkeerde uitgangspunten zijn gebaseerd. Om tot een gezamenlijke perceptie van low code en hyperautomation te komen hebben wij een kaart gemaakt die organisaties daarbij helpt.

Waarom een kaart?

Een goede kaart stelt je in staat om je te oriënteren en te navigeren. Waar sta je? Waar wil je naartoe? Hoe kan je daar komen? En wat kom je onderweg tegen?

Een goede kaart zorgt voor overzicht en inzicht, maar is bovenal een communicatiemiddel om te komen tot een gezamenlijk beeld en bewustwording van de omgeving en onze eigen positie daarin. Als we daarin slagen, dan begrijpen we elkaar beter en kunnen we samen betere keuzes maken.

Tip: Kijk eens naar Wardley Mapping als je meer wil leren over het nut van kaarten in organisaties.

Het startpunt op de kaart

In deze artikelreeks leggen wij een kaart voor die helpt navigeren in de wereld van low code en hyperautomation. Het startpunt op deze kaart is onze definitie van low code en hyperautomation:

  • Low code betekent letterlijk ‘minder code’ en is een evolutie in de aanpak voor het ontwikkelen van software, met als doel om minder code te schrijven (minder ‘programmeren’), in plaats daarvan applicaties ‘samen te stellen’ en toegankelijk te maken voor een groter publiek. Dat doel wordt bereikt door abstractie van code met grafische bouwblokken en modellen en automatisering van het voortbrengingsproces.
  • Hyperautomation is een werkwijze waarbij men streeft naar ‘automation-by-design’ door verschillende oplossingen te combineren en met elkaar te integeren. Het doel van de werkwijze is om (snel) verregaande automatisering te realiseren in bedrijfsprocessen waar dit voorheen niet mogelijk was.
Waarom is een kaart nodig voor low code en hyperautomation?

Net als de route van Amsterdam naar Berlijn verandert het speelveld van low code en hyperautomation regelmatig en bevat de route veel keuzes die je onderweg moet maken.

Low code is een vereiste en versneller voor hyperautomation, maar hyperautomation is tegelijkertijd ook een versneller voor low code

Dat het speelveld van low code en hyperautomation zo dynamisch is heeft 4 primaire oorzaken.

Business drivers

Low code en hyperautomation delen de sterke business drivers van cloud:

  1. Capaciteit – waar cloud voornamelijk voorziet in de technische capaciteit van een organisatie, voorziet low code in de menselijke capaciteit en draagt daarmee bij aan het verkleinen van de digital talent gap.
  2. Kosten reductie – de kosten van software ontwikkeling en -onderhoud kunnen met low code drastisch worden gereduceerd en hyperautomation heeft als doelstelling om door automation-by-design over de gehele linie kosten te reduceren.
  3. Wendbaarheid – low code en hyperautomation dragen bij aan de wendbaarheid van organisaties door toe te werken naar de composable enterprise.
Snelheid

Door de concurrentie en groei van de low code markt (3x sneller dan het marktgemiddelde) evolueert technologie zeer snel van introductie tot gemeengoed en breiden low code platforms snel uit door het toevoegen van aanvullende hyperautomation functionaliteit (zgn. horizontale uitbreiding) of marktspecifieke functionaliteit (zng. verticale uitbreiding).

Diversiteit

Low code wordt toegepast voor een breed palet aan oplossingen, van relatief eenvoudige apps tot volledige ERP rationalisatie tot multiexperience B2C oplossingen en komt terug in alle facetten van hyperautomation.

Werkwijze

Hyperautomation is een ambitie die IT niet zonder nauwe samenwerking met de business kan waarmaken. Low code is daarom een vereiste en versneller voor hyperautomation, maar hyperautomation is tegelijkertijd ook een versneller voor low code. Vanwege deze samenwerking tussen IT en business kent low code een aantal unieke werkwijzen (citizen en fusion development) waaruit een organisatie kan/moet kiezen, met ieder hun eigen uitdagingen.

All models are wrong but some are useful – George Box

Het invullen van de kaart is specifiek voor een specifieke organisatie, op een moment in de tijd. Vul je de kaart op een later moment nog eens in, dan ziet het speelveld er vaak heel anders uit, doordat de organisatie gegroeid is, keuzes gemaakt heeft en de markt veranderd is.

Door de kaart er regelmatig bij te pakken ontstaat een beeld van de positie van de verschillende onderdelen zoals werkwijzes, kennis, mensen en technologie. Wat is er in beweging? Waar is er sprake van vernieuwing? Waar bevinden zich de uitdagingen?

Onze kaart helpt je als organisatie om de juiste keuzes te maken, routes uit te stippelen en perspectieven op elkaar af te stemmen.